Teoretske diskusije-Benoni

Korčnoj – Kasparov

Luzern, šahovska olimpiada 1982

1. d4 Sf6, 2. c4 g6, 3. g3 Lg7, 4. Lg2 c5,

Krilni razvoj belega belopoljca zna biti zelo neprijeten v klasičnih variantah kraljeve indijske obrambe, je pa manj učinkovit v benoni obrambi.

5. d5

Nevtralno 5. Sf3 je mnogo miroljubnejše, a beli se ne želi izogniti debate o principih šahovskih otvoritev.

5.   d6, 6. Sc3  0-0, 7. Sf3 e6, 8. 0-0,

Desetletje pred pričujočo partijo je Korčnoj preferiral komplikacije, nastale po 8. de6 Le6, 9. Sg5 Lc4, 10. Lb7 Sbd7, toda od tedaj je teorija temeljito preorala nastale pozicije.

8.   ed5, 9. cd5 a6, 10. a4 Tfe8, 11. Sd2 Sbd7, 12. h3 Tb8 13. Sc4

Prvo kritično razpotje v tej otvoritvi.  Potek nadaljnjega boja je odvisen od tega, na katero stran bo krenil Sd7. Po 13.   Sb6 se težišče borbe seli na damino krilo, na primer: 14. Sa3 Ld7, 15. a5 Sc8, 16. Sc4 Lb5 ali 15. e4 Sc8 16. Dd3 Dc7.  Poteza … Se5 skriva ambicioznejše cilje – igro na vsej tabli in priprava napada na belega K.  Izbira med tema nadaljevanjema je stvar okusa, čeprav …Sb6 izgleda pozicijsko bolj zdravo.

13.   Se5, 14. Sa3 Sh5,

Izgleda absurdno, saj bodo črni skakači napadeni s strani belih kmetov. Toda, zelo malo je igralcev, pripravljenih sprejeti žrtev figure po 15. f4 Sg3, 16. fe5 Le5  ali 15. g4 Dh41, 16. gh5 Lh3.  Črni sedaj grozi f5, ki krepi njegob položaj v središču in mu daje proste roke za igro na obeh krilih. Beli ne sme oklevati.

15. e4!

Sedaj načrtovano f5 zahteva žrtve.  Pred desetletjem je pozornost teoretikov bila koncentrirana na 15… f5, 16. ef5 Lf5, 17. g4 Lg4, 18. hg4 Dh4, 19. gh5 Tf8!,  20. h61 Lh8. Beli so običajno nadaljevali 21. Se4 Sg4, 22. Dg4 Dg4, 23. Sc4 s spremenljivimi rezultati. To dolgo teoretsko debato je prekinil hrvaški velemojster V. Kovačević 21. Sc4! Po 21… Sg4, 22. Dg4 Dg4, 23. Sd6 Le5, 24. Sde4 so se dobro koordinirane bele figure pokazale za močnejše od bele D.  Toda, upanje črnega na rehabilitacijo tega sistema je Timmanova poteza 15…Tf8.

15.  Tf8!?

Izgleda drzno! Črni pripravlja f5 in se ne meni za načrte belega.  Toda poskus direktnega ovrženja 16. g4, odigran v izvorni partiji Sheeren – Timman, 1980, je končal slabo za belega: 16…Dh4! 17. gh5 Lh3, 18. h6 Lh8, 19, Se2 f5 in Timman je izpeljal močan napad na belega K.

Ni težko opaziti, da ključno vlogo v načrtih črnega igra centralizirani Se5. Pregnati skakača iz središča je naloga, ki je beli ne sme odlašati.

16. Kh2

Beli je pripravljen za f4. Kaj lahko črni stori? Ni izbire, ni poti nazaj.

16.    f5, 17. f4

Črni je dosleden, a splačalo bi se bolje pripraviti potezo …b5 s 16.   Ld7.  S stališča logike moramo priznati, da so načrti črnega nekoliko avanturistični, ker bi umik skakača pomenil takojšni debakl. Toda, v pozicijah, ki nastajajo, mora logika odstopiti mesti domišljiji – Vrednost posameznih figur bo določena dinamično, s trenutno uporabnostjo in ne statično po njihovi relativni vrednosti.

17.    b5!

Borba na nož na obeh krilih.

18. ab5

Skušnjava, vzeti črno figuro ni prevladala in beli se je odločil za reševanje težav na daminem krilu in ignorira predrznega skakača, ki mu skače pred nosom. Naj tu pripomnim, da jemanje figure ne bi ovrglo zamisli črnega, a tudi ne bi vodilo do resnih posledic za belega.

Najnaravnejši odgovor na 18. fe5 je 18…Le5.  Premočrtn 19. Lf4 dovoli črnemu, da obdrži materialno ravnotežje: 19…b4!, 20. Le5 de5, 21. Sc4 bc3, 22. bc3 f4! in nezanesljiv položaj belega K dovoljuje črnemu, da gleda na svojo pozicijo z optimizmom.  Toda, elastičnejši odgovor 19. Se2 se uspešno nosi z obema grožnjama črnega. Da bi obdržal iniciativo, je druga žrtev skakača neizogibna: 19… Sg3!, 20. Sg3 f4, (po preveč togem 20… Dh4?, 21. Df3 Ld7, 22, ef5 Tf5, De3 je črni zaustavljen. Beli lahko izbira med dvema načrtoma: a) Da odgovarja na napad brez protižrtev, b) Da doseže iniciativo ne oziraje se na materialno prednost.

Borba bi se lahko v teh dveh primerih razvijala takole:  a)  21. Kg1 Dh4?! 22. Tf3!

22. Df3? izgubi zaradi 22… Ld4+, 23. Kh1 Lh3; ali 22. Sh1 f3!, 23. Tf3 Lg4, 24. Tf8+ Tf8; ali 22.Sge2 f3! 23. Tf3 Tf3, 24. Lf3 Lh3

22… Ld4!, 23. Kf1 (žrtva dame 23. Dd4 cd4, 24. Sf1 vodi v nejasne pozicije). 23… Lh3 24. Sh1

Če 24. Sge2, potem ima po 24… Lg2, 25.Kg2 Dg4+, 26. Sg3 h5 črni napad dobre izglede na uspeh;

24… Lg2+, 25.Kg2 Dg4+, 26. Kh2 (26. Kf1?  Tbe8, 27.Sf2 Sf2, 28. Kf2 Dh41, 29.Kg2 Te5!)

26….Dh5+ z večnim šahom. Poleg tega lahko črni igra za več s 26… Lg1+!? 27. Dg1 Df3.

b) Partija bi lahko krenila v povsem drugo smer po 21. Lf4 Lf4 (21…Tf4, 22. Tf4 Lf4, 23. Df3 Dh4, 24. Tf1 g5, 25. ab5 ab5, 26. Sc2 ne gre, ker bi odločila materialna prednost), 22. ab5 ab5, 23. Tf4!? )če črni želi ohraniti lovca na e5, se mora posloviti od napadenega skakača), 23…Tf4 in nastane dvorezna pozicija s širokimi kreativnimi možnostmi.

Kot je razvidno iz zgornjih variant, je žrtev skakača, da prebije obrambo belega, neizbežna.  Če je tako, ni mar bolje, žrtvovati takoj?

Torej: 18.fe5 Sg3!?, 19. Kg3 Le5+, 20. Kf2 Dh4+, 21. Kg1 Dg3.

Sedaj ima beli dve enako slabi izbiri, 22. Tf2 ali 22. Tf3.  22. Tf2 izgleda drzneje. Provocira 22…Ld4?, ker 23. Df3? Df3, 24. Lf3 fe4, 25. Se4 Tf3, 26. Kg2 Tf2, 27. Tf2 Lb7 ponuja črnemu izvrstne šanse, vendar nepričakovana žrtev 23. Dd4 cd4, 24. Lf4 Dh4, 25. Ld6 nepričakovano spremeni sliko v korist belega. Le ekstremno kompleksna igra po 22.  b4!, 23. Sc4 Dh2, 24. Kf1 Lg3 lahko reši črnega. Pikantna varianta ilustrira bogate možnosti črnega: 25. Tf3 bc3, 26. Lh6? f4!, 27. Lf8 Lh3, 28. Lh3 Qh3+, 29. Ke2 Dg2+, 30. Kd3 c2! in zmaga.

Močnejše je 22. Tf3 Dh2+, 23. Kf2! (ne glede na to, kako čudno se zdi na prvi pogled, 23. Kf1 omogoča črnemu poseči po zadnjih rezervah 23… Ld7!, po kateri je belemu težko držati pozicijo) 23… Ld4+ 24. Dd4! cd4, 25. Lf4 fe4, 26. Lh2 ef3, 27. Ld6 dc3 in beli ima na razpolago naslednje možnosti:

1)  28. Lb8? cb2, 29. Te1 fg2, 30- Kg2 b4, 31. Sb1 Lb7 in črni nima težav.

2)  28. Lf3 cb2, 29. Tb1 Lf5, 30. Tb2 Le4!, 31. Lf8 Tf8, 32. Tb3 Ld5 s hitrim remijem,

3)  28. Lf1!? cb2, 29. Tb1 Lb7!, 30. Lb8 Tb8, 31. ab5 ab5, 32. d6! Td8, 33. Sb5 Lc6, 34. Tb2 Lb5, 35. Tb5 Td6 in ni jasno, če beli lahko realizira materialno prednost.

4)  28. Lh1!! Pomembno izboljšanje glede na predhodne variante, saj beli obdrži svojega kmeta d5 in izglede na zmago.

Kot zadnje upanje ostane avanturistično 23…Ld7!?. Groženj črnega ne gre podcenjevati, a dve beli figuri viška sta prepričljivejši.

Čas je, da se vrnemo k 16. potezi črnega. Z znanjem, pridobljenim iz gornjih analiz ne bo težko nadaljevati nedokončane variante: 18… Le5? se zlomi na 19. Se2!, torej ne preostane drugega kot 18… Sg3!  Beli K se mora podati na nevarno potovanje – 19.Kg3 Le5+, 20. Kf3 (po 20. Kf2 mora beli reševati kompleksne težave 20… Dh4+, 21. Kg1 Lh3, 22. De1 Lg3, 23. Tf4 Lg4!) 20… b4 vrne eno figuro, za drugo ima črni zadostno nadomestilo v »centraliziranem« položaju belega K.  Vse te variante so zelo zanimive, a čas je, da se vrnemo k naši partiji.

18… ab5 19. Sab5 fe4

Beli je zopet na razpotju. Jemanje skakača zadovolji le v primeru 20… Sg3? Po 21. Tf8+ Df8, 22. e6! Le5 23. Kg1 črnemu zmanjka sape.  Toda, preprosto 20… Le5 povzroči belemu hude težave, na primer: 21. Lf4  Sf4, 22. gf4 Lf4, 23. Kg1 Ld7! z očitno prednostjo črnega.

20. Sa7!? izgleda zelo atraktivno – skakač namenjen na dominantni položaj na c6.  Toda, črni poseže po nepričakovanem orožju 20… e3! Natančno to se je zgodilo v partiji Alburt – H. Olafsson. Čeprav je po vratolomnih komplikacijah zmagal beli – 21. De2!? Sg3, 22. Kg3 g5, 23. f5! – je pozicijo belega težko obraniti.

Pričakujem začudeno vprašanje, če je vse to bilo odigrano v praksi? Moram zavrniti morebitne obtožbe: ne gre za plagiat. Prej omenjena partija je bila odigrana tik pred olimpiado in z nasprotnikom nisva bila seznanjena z njo. Najboljši dokaz je čas, porabljen za predhodne poteze.  

Med partijo sem imel nekaj pomislekov glede poskusa, presekati gordijski vozel z 20. Sd6!?. Črni bi se moral zadovoljiti z 20… Dd6, 21. Se4! Db6, 22. fe5 Tf1, 23, Df1 Le5 s protišansami, baziranimi na negotovem položaju belega K.  Na žalost protižrtev 20… Sg3? ne doseže svojega cilja, Po 21. Kg3 Dd6, 22. Se4 Db6, 23. Le3! (23. fe5 Le5+, 24. Kh4 Lf51 bi bilo preveč tvegano) beli prevzame iniciativo in obdrži svojo materialno prednost.

Toda, beli ima na voljo drugo možnost, namreč potezo, ki jo je odigral Korčnoj, ki je kljub svoji preprostosti dovolj močna.

20. Le4!

Na prvi pogled to ovrže avanturo črnega, a on le uspe še priliti olja na ogenj!

20… Ld7!

Črni ne pušča na udaru le svojega skakača na e5, temveč samo oporišče svoje pozicije, namreč kmeta na d6!  Toda, jemanje tega kmeta bi sprožilo divjo reakcijo: 21. Sd6? Tb6!!, 22. fe5  Le5, 23. Sc4 Lg3+, 24. Kg1 (ali 24. Kg2 Lh3+) 24… Tbf6, 25. Lg2 Tf2! in beli K nima obrambe.

21. Sa7 ni tako močno kot v predhodnih variantah.  Po 21… Ta8! bi beli imel težave, kako razvezati svojega skakača.  Toda, preprosto 21. Sa3 zasluži pozornost. Črni bi v tem primeru moral omejiti svoje ambicije na skromno  … Sf7, da bi na 22. Sc4 odigral 22… Tb4!?

Toda, Korčnoj je našel drugo, nepričakovano in močno nadaljevanje.

21. De2!

To začasno obdrži skakača na b5. Naslednji dve potezi črnega sta forsirani.

21… Db6, 22. Sa3

22. fe5 bi bil samomor, ker po 22… Le5 beli ne more braniti hkrati in skakača in polje g3.

22… Tbe8

Kritična pozicija. Napetost je dosegla svoj vrhunec in kvaliteta naslednjih potez bo odločila izhod partije. Bolj kot kdajkoli prej v partiji je važno, najti pravo nadaljevanje, ki bo dokazalo, da je splošna strategija bila pravilna. Izbire belega so težke predvsem zaradi množice alternativ.  Prvo in predvsem se mora znova odločiti, če naj vzame na e5 ali ne.  Morda je ta trenutek že prišel? Na 23. fe5 je odgovor forsiran: 23… Le5. Sedaj se mora beli odločiti med direktno in indirektno obrambo kmeta na g3. Nadaljevanje 24. Lf4? Sf4, 25. fg4 Lf4+, 26. Kg2 dd8! vodi v pozicijo, kjer črna superiornost na kraljevem krilu nadvlada materialno prednost belega.  24. Sc4 izgleda močnejše, toda po 24… Lg3, 25. Kg1 Dd8 materialne prednosti belega ni čutiti, a beli K je pod pritiskom črnih figur na kraljevem krilu v stalni nevarnosti. Na primer. 26. Lh6?! Tf1+, 27. Df1 Dh4, 28. Ta7 Sf6! in težko se je ubraniti vseh groženj.

Beli lahko poseže po drugih grožnjah z napadom na črnega Sh5: 23. g4? Materialne izgube črnega so neizbežne, toda po 23… Sg4+! 24. hg4 Dd8! beli ne more parirati grožnjam in obdržati materialno prednost. Na primer: 25. g5? Lc3!, 26. bc3 Lf5 ali 25. Df3 Dh4, 26. Dh3 Dh3+, 27. Kh3 Lc3.

V takšnem položaju bi najbolj zdravo bilo, pozabiti na materialno prednost in se posvetiti konsolidaciji bele pozicije. 23. Dg2 najbolje služi temu cilju. Beli se izmika neprijetnem pritisku črnega Te8 in osvobaja polje e2 za svojega skakača. Pej ali slej bo črni prisiljen umakniti svojega skakača z e5 in priznati njegovo strateško slabost. Takojšnje 23… Sf7 je slabo: 24. Sc4 Db8, 25. g4 Sf6, 26. Ld3! in pozicija črnega je utesnjena. Črni mora poseči po taktičnih trikih, kot  na primer 23… Dd8!?. V vsakem primeru, iniciativa črnega je v slepi ulici, a lahko eksplodira v vsakem trenutku. Težko je verjeti, vendar 24. fe5? Tf1!, 25. Df1 Le5, 26. Se2 Sg3!, 27. Sg3 Dh4, 28. Dg2 Lh3!, 29. Dh3 Lg3+, 30. Kg2 De4+, 31. Kg3 dd3+ in črni zmaga. Ojoj, toda 24. Ld2 razpihne iluzije in pusti črnega v nerešljivih težavah.

Torej lahko potrdimo, da niz absolutno korektnih potez pušča črnega pred skoraj nerešljivo uganko? Lahko torej ocenimo igro črnega kot nezadovoljivo? Takšen zaključek bi bil prestrog.. Absolutno korektna igra obstaja samo v teoriji. Bolj kot je pozicija kompleksna, večje so možnosti napak. Takšna igra seveda  vključuje visoko stopnjo tveganja. Ne priporočamo nikomur kopirati poteze črnega iz te partije, potrebno je temeljiti preštudirati pozicijo po 15… Ld7 ali izbrati kakšen drugi otvoritveni načrt. Toda, vrnimo se k naši partiji. Korčnoj je verjetno prišel do podobnih strateških zaključkov, vendar jih je želel reševati na drugačen način.

23. Ld2?

Povsem logična poteza. Beli skuša brez oklevanja dovršiti svoj razvoj.  Po 23.Le3 Sf7!, 24. Sc4 Dd8!je položaj belega lovca na e liniji majav.

23… Db2!

To je to! Težko pričakovan preobrat. Črna D vdre v belo pozicijo. Na 24, Tfb1! bi že dolgo na smrt obsojeni skakač zadal odločujoč udarec 24… Sf3+!  Ta mala pikantnost je potrpežljivost belega prelila čez rob in črni S je izginil s table.

24. fe5?

V najslabšem trenutku! Sedaj energija, skrita v črnih figurah, izbruhne z vso silo. Nujno je bilo pregnati črno D s 24. Ta2. Kam naj se umakne? 24… Db4 vodi k menjavam in poenostavitvam po 25. Tb1 Dd4, 26. Sab5 Lb5, 27. Sb5 Dc4, 28. Dc4 Sc4, 29. Ld3! Sd2, 30. Td2.

Mnogo močnejše bi bilo paradoksalno 24… Db8! Dama se je vrnila domov, a skakač je še vedno tabu! 25. fe5? Tf1!, 26. Df1 Le5, 27. Le1 (ne 27. Se2 zaradi 27… Sg3, 28. Sg3 Db3!) 27… Lc3, 28. Lc3 Te4. Prednost črnega je očitna – ima kmeta več v boljši poziciji. Beli ne more izkoristiti dominance na dolgi diagonali, a grožnje črnega postanejo kmalu zelo resne. Na primer: 29. Sc4? (29. Tf2 Te3) 29… Lb5, 30. Da1 (30. Tb2 De8!) 30… Lc4!, 31. Ta8 Te2+, 32. Kg1 Tg2!, 33. Kh1 Sg3, 34. Lg2 Ld5 in črni zmaga. Zaradi tega se mora beli po 24… Db8! zadovoljiti s preventivnim 25. Dg2, medtem ko umik Se5 daje črnemu očitno prednost. Bele figure nimajo oporišč!

24… Le5

V nobenem trenutku ta poteza ni bila tako efikasna! Bele figure visijo v zraku in črni napad postane nezadržen.

25. Sac4

Kaj drugega?

25… Sg3!

Črni skakač ni umrl zaman! Mnogi bi tu obupali, a Korčnoj najde nekaj edinih praktičnih šans.

26. Tf8+ Tf8, 27. De1! Se4+ 28. Kg2 Dc2

Najenostavneje in najočitneje, vendar je črni imel na razpolago drugo, učinkovitejšo pot. 28… Tf2+! 29. Df2 Lh3+, 30. Kf3 Sd2+, 31. Dd2 Da1, 32. Se5 de5 in njegova materialna prednost odloči. 29. Kh1 ni rešitev, zaradi 29… Td2!!, 30. Ta8+ Kg7, 31. Dd2 (ali 31. Sb2 Sg3+, 32. Kg1 Ld4+), 31. .. Dd2, 32. Sd2 Sd2, 33. Ta7 Lc3, 34. Td7+ Kf6, 35. Td6+  Ke5 z lahko zmago.

29. Se5

Za trenutek bo beli imel figuro več, a odprt položaj njegovega K bo izničil njegov trud. Tu obstaja sedaj forsiran dobitek: 29… Sd2!, 30. Sd7 Sf3+, 31. De2 Sh4+, 32. Kg1 Dc3, 33. De6+ Kh8, 34. Sf8 Dg3!, 35. Kf1 Dg2+, 36. Ke1 Sf3+, 37. Kd1 Dd2#  To bi bil zaslužen konec dramatičnega dvoboja! Toda, zaveden z bližino zmage sem izbral napačno pot!

29… Tf2?

Kar je bilo dobro v drugih variantah, ni več dobro! Nadaljevanje, ki sem ga analiziral v časovni stiski, je izgledalo prepričljivo: 30. Kg1 Td2!, 31. De4 (31. Se4 Tg2, 32. Kh1 Th2+ ali 32. Kf1 Lb5+ vodijo k matu) 31… Dc3, 32. Ta8 Kg7, itd. Žrtve dame sploh nisem jemal resno, prepričan, da bo moja D dvignjenih rok razsula bele razpršene figure. Občutek nevarnosti me je zapustil!

30. Df2!

Boj se je zopet razbesnel. Dvoboj vstopa v zaključno, napeto fazo. Zadnjih sedem potez skriva toliko različnih alternativ, da bi lahko tvorile posebno partijo. Na žalost, vse te variante so ostale v zakulisju, z nasprotnikom sva imela na uri vsak le po pet minut.

30… Sf2!

Odigrano po intuiciji,. Šesti čut mi je prišepnil, naj se odrečem nadaljevanju 30… Lh3+, saj ni bilo časa, preračunavat zelo kompleksne variante. Kasnejše analize so potrdile moje pomisleke. Poglejmo, kaj bi se lahko zgodilo: 30… Lh3, 31. Kg1 Sf2, 32. Ta2!  Če črni igra na zmago, nima izbire: 32… Df5 vodi v večni šah, torej preostane samo 32… Db3. Po 33. Ta8 Kg7, 34. Ta7 lahko črni sprejme remi s 34… Kg8 (nikakor 34… Kf8? 35. Lh6+ Ke8, 36. Ta8 Ke7, 37. Lg7!). Toda, a se mora črni bati poteze s K v središče plošče? So na videz nemočne bele figure zmožne resnih groženj?

Da! Po 34… Kf6 mirno 35. Sf3!! stke grozljive grožnje: 36. Lg5+ Kf5, 37. Tf7 Kg4, 38. Tf4 Kg3, 39. Se2#. Poleg tega, Sf2 je na udaru. Obe grožnji sta lahko parirani s 35. Sd3, a tedaj neurje pride z druge strani: 36. Se4+ Kf5, 37. Sd6+ Kg4 (37… Kf6, 38. Tf7#) 38. Sh2 Kh4, 39. Th7+ Kg3, 40. Se4#. Paradoksalno 35. Le6!? ne spremeni situacije.  36. de6 Sh3, 37. Kh2 De6, 38. Th7 Sf2, 39, Sg5! in prednost belega je očitna.

31. Ta2! Df5

31… Lh3, 32. Kg1! ne spremeni ničesar.

32. Sd7 Sd3

Materialne moči so približno enake, a iniciativa je na strani črnega. Črna D in S tsa močnejša od bele armade, ki ji manjka koordinacija. Površno 33. Sb6, na primer, dovoli črnemu hitro zmago. 33… Df2, 34. Kh1 Df3+ , 35. Kh2  (35. Kg1 Dg3+) 35… Sf4!, 36. Lf4 Df4, 37. Kg2 Dg5+ in črni osvoji skakača.  Belemu je postalo jasno, da so materialne izgube neizbežne, pa prične z obupanim napadom.

33. Lh6!?

Klicaj za pogum, vprašaj pa, ker je bila žrtvovana napačna figura.  Zelo pomembno je bilo obdržati skakača na d7. Premočrtno 33. Ta7? omogoča črnemu, da idejo zlahka ovrže: 33… Df2, 34. Kh1 Dd2, 35. Sf6 Kf8, 36. Sce4 Sf2!  Zato mora beli delovati drzneje – 33. Ta8 Kg7, 34. Ta7! (nastavlja zanko) 34… Df2+, 35. Kh1, Dd2, (35… c4′, 36. Sc5+) 36. Se5+! in črni K bo moral skozi minsko polje.

36… Kf8, 37. Ta8+ Ke7, 38.Ta7+ Kd8, 39. Sf7+  Katero smer sedaj izbrati? Poskusimo se vrniti: 39…. Ke8, 40. Sd6+ Kf8, 41. Kf7 Kg8, 42. Sce4! De1+, 43. Kh2 prisiljava črnega v žrtev dame, vendar končnica skakačev po 43… De4 44. Se4 Kf7, 45 Kg3 ne vliva optimizma.

Črni K lahko išče zatočišče na sosednjem krilu: 39… Kc8, 40. Sd6+ Kb8, 41.Tb7+ Ka8, 42. Scb5!. Imamo približno enako pozicijo kot po 39… Ke8, toda tukaj je udobna pot prebijanja bele matne mreže: 42… Sf2+ (v primeru 42…  Dc1+, 43. Kh2 Db2+, 44. Kh1 Da1+, 45. Kg2! Sf4+, 46. Kf3 Sd5, 47. Tf7!! in črni ne more iz matne zanke.) 43. Kg1 Sh3+, 44. Kh1 Dd5+, 45. Kh2 Db7, 46. Sb7 Kb7, 47. Kh3 Kc6

Ko opazujemo to pozicijo se nam zdi neverjetno, da je do nje prišlo po obojestransko korektni igri po napaki črnega v 29. potezi. Po vsej verjetnosti je končnica dobljena za črnega (na primer. 48. Sc3 c4, 49. Kg3 Kc5, 50. Kf3 Kd4, 51. Se2+ Kd3, itd), toda, a lahko rezultat partije zmanjša beli heroični trud?

Po 33. Lh6 je naloga črnega lažja.

33… Dd7, 34. Ta8+ Kf7, 35. Th8?

Nujno je bilo s 35. Se4 omejiti gibanje črnega K.  Bil sem pripravljen nadaljevati s 35… g5 in tako dati K več zraka.  Pozicija po 35… g5 se je pokazala tako zanimiva, da sva jo v času olimpiade podrobno analizirala z velemojstrom Zajcevim. Glavna varianta izgleda:  36. Tf8! (36. Lg5 h6!, 37. Lh6 Kg6) 36… Ke7, 37. Th8 Sf4 (37… Df5, 38. Lg5+ Kd7, 39. Th7+)  38. Kf2 Sh3, 39. Kg3 Df5, 40. Lf8+! Kd8! (40… Kd7?, 41. Th7+ Kd8, 42. Le7+ Kc7, 43. Ld6+ in remi) 41. Ld6+  Kd7, 42. Th7+ Dh7, 43. Sf6+ Kd6, 44. Sh7 c4!, 45. Sf6 Sf4, 46. Kg4 Sd5, 47. Se4 Kd5 z dobljeno končnico. Analiza je obdelala še kopico stranskih variant, a enostavna poteza, ki jo je pokazal moj trener A. Nikitin je napravila vse te subtilnosti odvečne: 35… De7 in končnica je po 36. Tf8 Df8, 37. Sg5+ Kg8, 38. Lf8 Kf8, 39. Sh7 Kg7, 40. Sg5 Kf6 brezupna.

35…  Kf6

Edina, a dovolj dobra poteza. Prvič v partiji sem se lahko sprostil. Vsi pomisleki in nevarnosti so bile za menoj.

36. Kf3?

Napaka v strahoviti časovni stiski.

36… Dh3+  0:1

(Iz knjige G. Kasparova »My Games«, izdane 1983.  Prevod komentarjev. M. Šibilja)