Zgodovina kluba

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica deluje od leta 1957, ko je bila na pobudo Janka Blasa ustanovljena šahovska sekcija v okviru društva DPD Svoboda Sevnica. Šahovski klub nosi ime po narodnem heroju Milanu Majcnu iz okoliškega kraja Šentjanž.

Začetki igranja šaha v sevniškem okolju segajo v začetek preteklega stoletja. Začelo se je s prihodom duhovniškega reda Salezijancev v dvorec na Radni leta 1907, ko so le-ti omogočili organizirano vključevanje okoliške mladine v razne kulturne, razvedrilne in športne dejavnosti v okviru oratorija ter športnega kluba Sloga.

Po drugi svetovni vojni se je začelo intenzivneje igrati šah v takrat ustanovljeni Mizarski produktivni zadrugi. Pobudnika sta bila Jože Durn in Jože Kolman, šahiralo pa se je med odmori in po delovnem času. Iz tistega časa je potrebno omeniti še železničarja Hudečka, ki je sevniške šahiste več let vozil na šahovska srečanja v Laško. Takrat so se tekmovanj udeleževali brata Rajko in Viktor Košar, Edi Rautar, Boris Šalamon, Jože Kolet, Lojze Jerman, Boris Mejak in Janko Blas. Ti šahisti so bili dolga leta aktivni tudi v šahovskih sekcijah svojih sindikatov (Kopitarna, Lisca …).

Januarja leta 1957 pa je bila v okviru DPD Svoboda Sevnica ustanovljena šahovska sekcija, kar štejemo kot ustanovitev našega kluba. Sekcija je pod vodstvom Janka Blasa štela okrog 30 članov in se junija leta 1964 tudi preimenovala v Šahovski klub Milan Majcen Sevnica. Prvi predsednik šahovskega kluba je takrat postal Boris Debelak iz Krmelja, ki je nato med šahisti obeh krajev s svojim delom pustil nepozaben pečat. V njegov spomin se v Krmelju že štiri desetletja organizira tradicionalno šahovsko tekmovanje – Debelakov memorial.

Tudi kasneje so naš klub vseskozi vodili šahovski zanesenjaki, ki so s predanim delom skrbeli, da smo kljub skromnim pogojem vseeno dosegali izjemne uspehe v mladinski, ženski in članski konkurenci. Dolga leta sta bila za prepoznavnost in uspehe zaslužna predsednik Franci Derstvenšek in sekretar Ludvik Cvirn, verjamemo pa, da bo tudi nova generacija, ki je prevzela vodenje kluba, znala nadaljevati uspešno zgodbo.

Več v  zgodovini po letih